חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אני ה' רופאך- לקראת חג השבועות

מאמר תורני

מאת הרב יחזקאל ויספיש, מח"ס 'חמדת יחזקאל' ומו"ץ בבני ברק/ סיוון תשפ"ג

הנה קרב ובא חג שבועות חג מתן התורה ועמו הסגולה שנתפרסמה בשם מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א, לכוון בשעת קריאת התורה של עשרת הדיברות בחג השבועות, כאילו הוא עומד למרגלות הר סיני ומקבל ע"ע לשמור את כל התורה. ואז יזכה למה שאמרו חז"ל שבמתן תורה נתרפאו כל החולים. וחידש הגרי"ש זצ"ל שכוח התורה וסגולתה לרפאות נמשכת גם בזמננו אנו- הבה נדבק בתורה ובחכמה.

בהזדמנות זו נזכיר גם את הסגולה המפורסמת מספר 'סדר היום' (מתקופת מהרש"ל) שהאומר בקול רם ברכת אשר יצר ובכוונה גדולה, לא יזדקק לרופאים ורפואות- כי בזכות ההכרה וההכרזה שכל מערכת גוף האדם היא רק מאת ה' רופא כל בשר, אכן יזכה משמיים להנהגה גלויה של ברכת אני ה' רופאך.

דבר זה דורש קצת שימת לב למשך של דקה, לעמוד במקום אחד, מבלי לנגב ידיים או כל התעסקות אחרת, אלא פשוט להודות שהכול עבר בשלום.

אגב שהזכרנו את חשיבות ברכת אשר יצר, בפרט אצל הצדיקים הסובלים על המעיים, נוסיף דברים בחלק ההלכה בהקשר לברכה זו.

דיני ברכת אשר יצר לחולי מעיים.

  • מברכים אשר יצר אפילו בהוצאת מעט פסולת אפ' טיפה אחת.
  • כשנמצאים בתהליך של שלשול, צריך לברך בכל פעם שמסיימים אפילו שעוד מעט יצטרך להתפנות שוב. אבל בשלשול חזק שמרגיש מיד צורך נוסף, לא יברך עד שיסיים.
  • בתהליך של עצירות, לפעמים מחדירים מים דרך צינורית, והמים יוצאים מלוכלכים מעט, צריך לברך אח"כ.
  • יש להזדרז לברך בגמר היציאה, ולכה"פ עד חצי שעה או כשמתעורר צורך שוב להתפנות.
  • כשנצרך להתפנות שוב, מברך פעם א' אשר יצר ומכוון על שניהם. (ואין לה תשלומים כבתפילה)
  • כשמתפנה לפני הסעודה, נכון יותר ליטול ידיים ולברך קודם על נט"י ואח"כ אשר יצר ואח"כ המוציא.
  • כשמתפנה בסיום האוכל, יש להקדים ברכת אשר יצר לפני ברכת בורא נפשות וי"א אף לפני ברכת על המחיה וברכהמ"ז.
  • מותר לברך אשר יצר באמצע פסוקי דזמרה וכן באמצע אמירת תהילים או שמו"ת ובאמצע בדיקת חמץ, ובין התקיעות של ר"ה (אבל לא תוך כדי שמיעת התקיעה, אלא רק בין לבין)
  • אבל לאחר ברכו וברכות קר"ש בשחרית וערבית, אין לברך עד לאחר שמו"ע. וכן י"א לא לברך לאחר ברכת המפיל.

ובעז"ה עוד חזון למועד להרחיב בהלכות חשובות אלו.

בסיום המאמר לא נוכל לעצור מלהביע ההרגשה הכואבת בהסתלקותו של אי"ש החסד, אביהם של המוני חולי הקרוהן והקוליטיס, הר"ר אברהם ישעיהו כהן– המכונה בפי כל בפשיטות 'אבי כהן' שהיה כנראה הראשון החלוץ שנחלץ להקים ארגון עולמי לסייע לסובלי מעיים, ללא קבלת תמורה, כינס וייעץ ותמך ועודד להמוני החולים החבים לו את חייהם, מתוך צניעות וענוות חן הסביר והדגים ליחיד ולרבים להבין את מורכבות המעיים והמליץ על תזונה נוחה וקלה, שהועילה לגדולים (ובכללם מרן הרב שטיינמן זצ"ל) ולקטנים.

קשה מנשוא המחשבה על פטירתו מאיתנו באמצע פריחתו ופעילותו, לאחר תקופת מחלתו הנוראה והקצרה יחסית שקיננה בו.

גדול היה האיש בהנהגתו האישית בינו לבין קונו, וגדול היה בעזרתו לזולתו בינו לבין הרבים רבים שנעזרו בטוב ליבו.

עלינו הנעזרים, למלא את החלל שנפער, כפי ששמח והשתתף עם הארגון הנפלא 'עזרי מעם', נלך בדרכיו לשקוד על טובת הזולת להועיל ולהקל בכל מה שנוכל.

ת.נ.צ.ב.ה.

*המידע המופיע באתר הוא מידע כללי בלבד. אין לראות בו ייעוץ רפואי כלשהו או המלצה לטיפול, ואינו מהווה תחליף לחוות דעת מקצועית או לטיפול רופא מוסמך. באם הנך חולה, אנו ממליצים על פניה לרופא מוסמך לצורך קבלת אבחנה וייעוץ. 

מאמרים נוספים:

הצטרפו לרשימת התפוצה של עמותת עזרי מעם!

כל החדשות, כל האירועים, כל העדכונים!