חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הימים הנוראים- הימים הנחמדים

מאמר תורני

מאת הרב יחזקאל וויספיש מח"ס 'ברכת יחזקאל' ומו"ץ בבני ברק/ ערב ר"ה תשפ"ד

קול הקורא 'אלול' הוא קול גדול שלא פוסק, הוא מכריז ואומר לכל באי עולם שובו אל ה', לאמר 'אני לדודי ודודי לי'

קריאה זו היא לכל, הן לרשעים המכעיסים את קונם והן לצדיקים (כמו אותם למודי סבל במעיים שהוא חולי הצדיקים כמאמר חז"ל) הנקראים לפשפש במעשיהם כנרמז בשופר לאמר שפרו מעשיכם.

עם זאת חשוב להזכיר, שרבים מהסובלים על המעיים יש לזה קשר עם לחץ נפשי, הגורם לסתימת המערכות הפנימיות וכנרמז בחז"ל על טפח שוחק וטפח עצב, דעצבות גומרת להסתגרות האיברים. ובבואנו בשערי האלול והימים הנוראים, הנטייה הטבעית אצל המוני בית ישראל להיות דרוכים ולחוצים, וסבורים שבכך יהיו שלמים ובכך ישיגו שנה טובה ומבורכת.

אבל המשכיל בחכמה יודע לשלב בתבונה אהבה עם היראה, ועל כולנה השמחה הגדולה שהנה חוזרים להיות קרובים אל ה', הטוב והמיטיב השופע ומשפיע, המרפא לכל החולים. וכמאמר דוד המלך ע"ה "ואני קרבת אלוקים לי טוב", וידוע מה שאמר האר"י הקדוש שכל מה שזכה להשגותיו הנוראים היה בשביל שהיה מפליג בשמחה של מצווה.

נזכיר כמה ענייני הלכות הנוגע לבעלי מעיים רגישות.

  • אלו שיש להם קושי באכילת הסימנים הנהוגים בר"ה די להם שיהיו הסימנים מונחים לפניהם ויכולים לומר היה"ר כנהוג. שמקור מנהג זה מבואר בגמ' סוף הוריות ושם איתא 'ראיה ולא אכילה'
  • קודם תקיעת שופר דר"ה, ראוי להיות בגוף נקי, ואם לא הספיק לברך 'אשר יצר', ימתין עד שיגמרו שלושים קולות של תקיעות דמיושב קודם מוסף, ואח"כ אפשר לברך אש"י, ואין זה הפסק בין ברככת השופר לתקיעות דמעומד שבתוך מוסף. (ביה"ל, שבט הלוי)
  • חודש תשרי משופע במועדים ובתעניות, ויש להיזהר מריבוי אכילה המזקת, וכמו"כ להיזהר מתעניות המסוכנות. 1. תענית דערב ר"ה. 2. צום גדליה. 3. יוה"כ- ונפרט מעט מהלכותיהן.

תענית דער"ה המנהג רק עד חצות, וג"ז יש שנפטרים ע"י סיום או שאר סעודות מצווה ואינו חיוב אלא מנהג טוב.

צום גדליה הוא מדינא, אך מי שיגרום על ידי זה להסתכן ביו"כ, יזהר מאד.

יוה"כ יש הרבה חילוקי דינים בגדרי הצום ולכן חובה לברר אצל רב מוסמך המתמצא בתחום הרפואי ובעיות מעיים. ואנו תקווה שיקום מערך המשולב מהלכה ורפואה לתת מענה הלכתי למתמודדים עם בעיות מעיים.

מצווה מן התורה לאכול בערב יו"כ, וגם לאלו שקבלו הוראה לא לצום או לאכול שיעורים, י"א שמצווה לאכול בעיו"כ.

מצווה לפרסם שניתן לקבל בקופות חולים בערב יו"כ עירוי נוזלים דרך הווריד ועי"ז הצום עובר בקלות משמעותית.

שתהיה שנה מבורכת בכל מילי דמיטב!

*המידע המופיע באתר הוא מידע כללי בלבד. אין לראות בו ייעוץ רפואי כלשהו או המלצה לטיפול, ואינו מהווה תחליף לחוות דעת מקצועית או לטיפול רופא מוסמך. באם הנך חולה, אנו ממליצים על פניה לרופא מוסמך לצורך קבלת אבחנה וייעוץ. 

מאמרים נוספים:

הצטרפו לרשימת התפוצה של עמותת עזרי מעם!

כל החדשות, כל האירועים, כל העדכונים!