ויהי אחרי ימי הפסח

מאמר תורני

מאת הרב יחזקאל וויספיש מח"ס 'חמדת יחזקאל' ומו"ץ בבני ברק עוד לא סיימנו עם ההשפעות הרוחניות של חג הפסח, כי עדיין אנחנו בעיצומם של ימי העומר, המכונים כימי חוה"מ שבין פסח לעצרת (כדברי הרמב"ן בפרשת אמור) אבל אנחנו כן לאחר ההשפעות הגשמיות של חג הפסח, החג שכ"כ הרבה התכוננו אליו, בניקיונות וקניות רבים כ"כ. אך […]

לנמנעים מגלוטן בפסח

מאמר תורני

מאת הרב יחזקאל וייספיש שליט"א  מח"ס 'חמדת יחזקאל' ומו"ץ בבני ברק/ ערב פסח תשפ"ג בהתקרב ימי הפסח הבעל"ט, בהם כל בית ישראל עוסק כמתבקש בנושא המזון, אם בניקיון וביעור של כל מאכל המכיל חמץ ומאידך הכנות קדחתניות לקראת מאכלי הפסח ובראשם המצה הקדושה. אנחנו, בני 'עזרי מעם' החווים כל השנה את הרגישות הגדולה לנושא המזון […]

אני ה' רופאך- לקראת חג השבועות

מאמר תורני

מאת הרב יחזקאל ויספיש, מח"ס 'חמדת יחזקאל' ומו"ץ בבני ברק/ סיוון תשפ"ג הנה קרב ובא חג שבועות חג מתן התורה ועמו הסגולה שנתפרסמה בשם מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א, לכוון בשעת קריאת התורה של עשרת הדיברות בחג השבועות, כאילו הוא עומד למרגלות הר סיני ומקבל ע"ע לשמור את כל התורה. ואז יזכה למה שאמרו חז"ל שבמתן […]

הימים הנוראים- הימים הנחמדים

מאמר תורני

מאת הרב יחזקאל וויספיש מח"ס 'ברכת יחזקאל' ומו"ץ בבני ברק/ ערב ר"ה תשפ"ד קול הקורא 'אלול' הוא קול גדול שלא פוסק, הוא מכריז ואומר לכל באי עולם שובו אל ה', לאמר 'אני לדודי ודודי לי' קריאה זו היא לכל, הן לרשעים המכעיסים את קונם והן לצדיקים (כמו אותם למודי סבל במעיים שהוא חולי הצדיקים כמאמר […]

'כי לא על הלחם לבדו'…

מאמר תורני

מאת הרב י' וויספיש,  מח"ס 'חמדת יחזקאל' ומו"ץ בבני ברק אחד מן הקשיים הבולטים לאלו שזכו להיכנס למשפחת בעלי הקרוהן והקוליטיס, הוא הצורך להינזר מתזונה בעלת גלוטן ובראשם השמירה מן הלחם. שהרי כל שינוי בהרגלי אכילה דורש מן האדם עבודת המידות, לפתח את כח ההתגברות, להישמר מהעונג הזמני לעומת הסבל והנזק העלול לבוא לאחר מכן. […]

שובו בנים ש.ו.ב.ב.י.ם. (או 'הקרוהניסטים' השובבים)

מאמר תורני

מאת הרב י' וויספיש,  מח"ס 'חמדת יחזקאל' ומו"ץ בבני ברק/ שבט תשפ"ד בימים אלו שרבים מבנ"י בני עליה מתעסקים בהתחזקות בתשובה, כנודע סגולת ימי השובב"ים שהם עת רצון להיגאל מהשיעבוד ליצר הרע, כימי צאתנו ממצרים מאפילה לאורה. לבני חבורת 'עזרי מעם' יש להם מעלה מיוחדת בימים אלו, שכן בספרים הקדושים מבואר שיש שמתענים בימי שני […]