חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שובו בנים ש.ו.ב.ב.י.ם. (או 'הקרוהניסטים' השובבים)

מאמר תורני

מאת הרב י' וויספיש,  מח"ס 'חמדת יחזקאל' ומו"ץ בבני ברק/ שבט תשפ"ד

בימים אלו שרבים מבנ"י בני עליה מתעסקים בהתחזקות בתשובה, כנודע סגולת ימי השובב"ים שהם עת רצון להיגאל מהשיעבוד ליצר הרע, כימי צאתנו ממצרים מאפילה לאורה.

לבני חבורת 'עזרי מעם' יש להם מעלה מיוחדת בימים אלו, שכן בספרים הקדושים מבואר שיש שמתענים בימי שני וחמישי לשם תיקוני החטאים וזיכוך מעוונות. ברם, אותם הסובלים על בני המעיים הס מלהזכיר ובוודאי מוטלת עליהם חובת שמירת הבריאות והרי בקושי התירו להם לצום ביוה"כ ות"ב ותעניות המחוייבות, אך  להוסיף על עצמנו מה שאינו מהחיוב, ח"ו.

אבל מאידך, יש להכיר במעלתך כ'קדוש מעונה', לאו דווקא ע"י תעניות וסיגופים בזמנם מסויימים, אלא הינך כל ימות השנה כקרבן להשם, וכמו שאמרו חכמים, שצדיקים סובלים על בני המעיים.

כי אכן, הנך כמקטיר חלב ודם על המזבח, כאשר נצרך למיין את המזון מה לאכול ומה לא לאכול, ושוב אח"כ תהליך העיכול,  ויציאת הפסולת, הכול מלווה בחשש ובזהירות- הנה כל זה לתענית ארוכה תיחשב.

ברם, תנאי יש בדבר, התלוי במחשבה בלבד. אם רק תחשוב ותאמר בכל רגע של קושי וייסורים, 'שיהא לכפרת עוונות', אך באמת הרווחת רווח גדול כי כשאדם מקבל ייסורים באהבה והכנעה, ומכוון לשם ניקיון נפשו מהחטא, אך מרוויח להוריד מעצמו ייסורי ועונשי שמיים רבים.

אולם, אם חושב לעצמו מחשבות שטות- כי כך  מנהגו של עולם, יש סובלים בעולם וגם אני ביניהם, חבל חבל על הייסורים שלא השיגו את מטרתם, וכמו שאמר משה רבינו לפרעה בתחילת פרשת בא 'עד מתי מאנת ליענות מפניי' פירוש, עד מתי תמשיך בעקשנותך לומר כי הכול טבע ומקרה ולא תבין כי מה' בא לך ותתנהג בהכנעה וענווה.

וכן כתב רבינו יונה בפירוש הפסוק 'ראה עוניי ועמלי ושא לכל חטאותי', דרק ע"י שמסיים לבקש שיעלו לו הייסורים  לכפרת עוונות אך אכן הרוויח מאד.

אשרינו.

*המידע המופיע באתר הוא מידע כללי בלבד. אין לראות בו ייעוץ רפואי כלשהו או המלצה לטיפול, ואינו מהווה תחליף לחוות דעת מקצועית או לטיפול רופא מוסמך. באם הנך חולה, אנו ממליצים על פניה לרופא מוסמך לצורך קבלת אבחנה וייעוץ. 

מאמרים נוספים:

הצטרפו לרשימת התפוצה של עמותת עזרי מעם!

כל החדשות, כל האירועים, כל העדכונים!