קצבאות הנכות עולות בשנת 2024

קצבאות הנכות עולות בשנת 2024

לאלו שמקבלים קצבת נכות, כדאי לדעת, בשנת 2024 עלו קצבאות הנכותבהתאם לעלייה במדד ובשכר הממוצע לנוחיתוכם, הטבלה מצ"ב הינה מאתר הביטוח הלאומי: עדכון קצבת נכות כללית: נכות כללית שנת 2024 שנת 2023יחיד בדרגת אי כושר מלאה 4,291 4,063יחיד (בדרגת אי כושר מלאה) עם תוספת לבן זוג שאינו מקבל קצבה זו 5,673 5,373יחיד בדרגת אי כושר […]